Thi thử trực tuyến lý thuyết ô tô – Đề số 4.

Bộ đề 4

Phần mềm thi thử 450 câu hỏi Luật giao thông đường bộ năm 2017 đối với người thi bằng lái xe ô tô tại Việt Nam:

Bộ đề thi lý thuyết xe máy 200 câu hỏi mới nhất. Các bạn học viên lưu ý trong đề thi gồm 25 câu hỏi các bạn trả lời đúng 21/25 là thi ĐẠT, thời gian làm bài 19 phút. Chúc các bạn hoàn thành bài thi thật tốt !!!

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.