Thi thử trực tuyến lý thuyết xe máy – Đề số 7

Đề số 7

Phần mềm thi thử 150 câu hỏi Luật giao thông đường bộ năm 2017 đối với người thi bằng lái xe máy tại Việt Nam:

Chào mừng các bạn đến với ứng dụng thi thử bằng lái xe máy trực tuyến của trung tâm. Trong bộ đề này gồm 20 câu hỏi các bạn học viên trả lời đúng 16/20 là thi ĐẠT, thời gian làm bài 15 phút.( chú ý hết 15 phút tự máy tính kết thúc và chấm điểm). Chúc các bạn hoàn thành bài thi thật tốt !!!

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.